www8455com
2757.com
澳门新葡京娱乐

无损外壳搅蛋器——The Goose

无损外壳搅蛋器——The Goose - www.jjxsp.com

设想工作室Y-Line设想的无损外壳搅蛋器——The Goose,将鸡蛋放入该安装,用手拉动两头的把手,把鸡蛋往返缓慢扭转,就能轻松混淆鸡蛋里的蛋黄和蛋清。煮熟后剥开外壳,就能吃到金黄色的的鸡蛋了!

无损外壳搅蛋器——The Goose - www.jjxsp.com

澳门新葡京娱乐赌场

无损外壳搅蛋器——The Goose - www.jjxsp.com

无损外壳搅蛋器——The Goose - www.jjxsp.com

澳门新葡京娱乐
澳门新葡京娱乐
澳门新葡京娱乐